Symbol Stem CRPD

10 år på overtid

– min kommune skal innfri funksjonshemmedes rettigheter

Norge ratifiserte FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) for ti år siden, men konvensjonen er fortsatt ikke skrevet inn i norsk lov. Nå kan kommune-Norge vise vei. Gi din stemme til ordførerkandidater som lover at deres kommune skal bli en CRPD-kommune.

Disse er ordførerkandidater som har sagt de skal ta våre rettigheter på alvor og bør få din stemme.
Burde det være flere? Tips oss på lenken under.

Er du ordførerkandidat og ønsker å flagge din støtte? Send oss en e-post her: kandidat@crpd-kommuner.no

Kommunene er viktige i likestillingskampen

Kommunene har ansvar for skoler, barnehager, veier, bygg og assistansen vi trenger for å leve likestilte liv. CRPD gir ikke oss funksjonshemmede noen egne rettigheter, men kravene i konvensjonen skal sikre at vi har samme rett til å bestemme selv, og ha samme muligheter for utdanning, jobb og gode hverdagsliv som alle andre.

Har din kommune ordførerkandidater som støtter CRPD?
Se oversikt her
.

Protesttog, stolt, sterk og synlig, og CRPD inn i norsk lov-plakat.
Hånd legger i stemme i stemmeboks.

Gi din stemme til en CRPD-ordfører

Lokalvalget 2023 er viktig for oss. Regjeringen har lovet å ta FN‑konvensjonen inn i norsk lov, men vi trenger kommuner som går foran, viser at de vil ta konvensjonens forpliktelser på alvor og gjør store ord om til handling.

Vet du hvem du skal stemme på? Tips oss om kandidater du mener bør bli en CRPD-ordfører

Del på sosiale medier

FN konvensjonen for funksjonshemmede – CRPD

Menneskerettighetene gjelder alle. For å sikre at alle har muligheter til å realisere sine menneskerettigheter er det laget konvensjoner som CRPD. I Norge betyr det at Stortinget har vedtatt at Norge skal være forpliktet av CRPD. Likevel er ikke CRPD tatt inn i norsk lov. Kommunene er gitt selvstyre, og er egne rettssubjekt. Det betyr at kommunene selv kan bestemme om de skal være forpliktet av CRPD, utover det de ellers er forpliktet av gjennom lovverket.

Du kan lese mer om CRPD her:

FN-flagget foran FN-bygningen.

Mindre prat – mer handling!

Se filmen om hvorfor det er på høy tid med likestilling for funksjonshemmede.

Skip to content